Wat kost het 

Wij houden niet zo van verrassingen achteraf....ik maak liever duidelijke afspraken vooraf!

 
  Honorarium:

a priori hanteert BASiC Interieurarchitecten de richtlijnen van de BNI. Deze verwijzen naar de "Standaard voorwaarden 1997 - Rechtverhouding opdrachtgever - architect"
Deze komt er in het kort op neer dat als honorarium over een project gerekend mag worden, afhankelijk van de grootte en aard van het project ca. 9 - 13% over de totale bouw- en inrichtingskosten, exclusief BTW. Hiervan kan worden afgeweken wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten 'directie-voering' en het aanvragen van offerte's, vergunningen e.d. Op dat moment worden vaste, van te voren vastgestelde percentage in mindering gebracht.

Maar liever maken wij voor u, van te voren, een uitgebreide begroting waarin ons honorarium is opgenomen. In de praktijk is namelijk gebleken dat wel gebudgetteerd wordt met verbouwingskosten en inrichting maar niet met architecten- en projectkosten. Bovendien is er op deze manier vooraf duidelijkheid en zal niemand voor verrassingen komen te staan.

  BASiC interieurarchitecten is aangesloten bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten www.bni.nl en het Architecten Register.

  Het ontwerpproces in 7 stappen

1. De definitiefase:
In deze fase, die niet zo makkelijk is als het misschien wel lijkt, worden de wensen en verwachtingen gekneed tot een Programma van Eisen ( PvE ). Hierin staan, zo letterlijk mogelijk, beschreven de functionele eisen die gesteld worden aan de nieuwe ruimte, de sfeer, de indeling, het gebruik en zo voort; u begrijpt: zo veel mogelijk gegevens. Sommige wensen/eisen lijken wellicht tegenstrijdig, maar toch dient het vermeld te worden.

2. De Schetsfase- Voorlopig Ontwerp ( V.O.)
In deze fase worden de verschillende wensen/eisen verwerkt tot één of meerdere schetsontwerpen waarin getracht word alle wensen tot een samenhangend geheel te maken. Verschillende oplossingen worden geboden en gepresenteerd aan u door middel van plattegrond tekeningen met ruimtelijke schetsen.

3. Kostenraming op basis van V.O.
Hierin wordt alvast een raming gemaakt van de kosten die zouden worden gemaakt indien u het Voorlopig Ontwerp daadwerkelijk zo zou laten uitvoeren. De schattingen worden gedaan op ervaringcijfers en zijn in de regel redelijk nauwkeurig.
Dit is een moment waarbij u het Voorlopig Ontwerp kent en de kosten voor de uitvoering; u kunt nu aangeven of u hiermee verder wilt gaan.

4. Definitief Ontwerp ( D.O.)
In de deze fase wordt het Voorlopig Ontwerp, al dan niet aangepast op basis van nieuwe inzichten, uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. De materialen worden aangeduid, het plan wordt verder gemaatvoerd, de kleuren verder vastgelegd. Het plan is nu gereed om te worden uitgevoerd.

5. Offerte-/Aanbesteding ( eventueel Vergunning )
Nu worden de definitieve tekeningen voorgelegd aan uitvoerders, aannemers en/of onderaannemers voor het uitbrengen van offertes voor de uitvoering van de plannen. Er wordt een tijdschema gemaakt en, indien noodzakelijk, de bouwvergunning aangevraagd.
Als dit allemaal naar tevredenheid is kunnen de opdrachten gegund worden.

6. Uitvoeringsfase
De meest hektische fase van het hele proces. Afhankelijk van wat er daadwerkelijk moet gaan gebeuren kan het wellicht zo zijn dat u even 'ergens anders' moet gaan wonen. Soms volstaat het om een beetje in te schikken, maar het geeft even wat onrust. In deze fase is het wel belangrijk dat u op de hoogte blijft van de vorderingen. Is er een goede budget-bewaking? Worden de afspraken wel goed nagekomen? En het aller belangrijkste wellicht: is de kwaliteit gewaarborgd?
Wij kunnen dit proces voor u bewaken door regelmatig een bouwvergadering te beleggen en de afspraken vast te leggen in de notulen. U heeft zodoende slechts één aanspreekpunt. U heeft het immers al druk genoeg.

7. Oplevering
Binnen de afgesproken termijn worden alle punten uitgevoerd; het project kan worden opgeleverd. Na dat alles is goegekeurd kan de slottermijn worden voldaan en kunt u naar hartelust genieten van uw nieuwe woonomgeving.